BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 


 

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường luôn phối hợp với Hiệu trưởng hoàn thành tốt các nhiệm vụ:

  1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
  2. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
  3. Tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;  giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học.
  4. Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

TTHọ và tênBĐD CMHS lớpChức vụ
1Võ Thành Phát12CB2Trưởng ban
2Lê Thị Ngọc Mai12A3Phó Trưởng ban
3Nguyễn Ngọc Vân11CB6Phó Trưởng ban
4Trần Thị Kim Quyên10A2Thư ký
5Trương Công Định11CB3Thành viên
6Bùi Thanh Minh11A2Thành viên
7Huỳnh Ngọc Lợi12A1Thành viên
8Trương Quốc Dũng12CB3Thành viên
9Lê Hoàn Kiếm10CB5Thành viên
10Mạc Thị Thanh Bạch10CB4Thành viên
11Nguyễn Thanh Tuấn10CB8Thành viên

 


Ban đại diện CMHS năm học 2015 - 2016