PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Tập trung xây dựng và củng cố vững chắc tổ chức của Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả.

2. Phối hợp thường xuyên với Ban giám hiệu trường trong việc quản lí, giáo dục học sinh, chấp hành các nội quy quy định nhà trường, tham gia giao thông an toàn, đồng phục đến trường đúng qui định, hành vi ứng xử có văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh, phấn đấu học tập đạt kết quả cao… Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với nhà trường, lớp có kế hoạch hoạt động lớp, thường xuyên duy trì tốt các hoạt động khen thưởng, động viên học sinh hàng tuần, hàng tháng, tham gia các hoạt động ngoại khóa…

4. Tăng cường công tác truyên truyền về nhiệm vụ, chức năng của Ban đại diện cha mẹ học sinh đến cha mẹ học sinh, làm cho cha mẹ học sinh hiểu biết một cách đầy đủ, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện CMHS… Tích cực tham gia các hoạt động của Ban đại diện trường, tham gia hoạt động xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh học tập tốt ở trường và ở gia đình.

5. Làm tốt công tác thu, chi và quản lí kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS. Đảm bảo đúng mục đích, công khai dân chủ, hiệu quả thiết thực, đúng nguyên tắc về quản lí tài chính với phương châm xã hội hóa giáo dục, Ban đại diện CMHS các lớp tích cực tham gia các phong trào xây dựng sân chơi cho hs, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

6. Phối hợp tốt với nhà trường trong công tác duy trì Trường đạt chuẩn Quốc gia

 

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

CMHS

Lớp

Địa chỉ

SĐT

1

Ông Trần Bảo Châu

Trưởng ban

 

Tân Dương –Lai Vung

0936271471

2

Ông Lưu Kim Tích Thiện

P.Trưởng ban

12CB3

Tân Phú Đông -SĐ

 

0909633175

3

Trần Thị Xuân Hà

P. Trưởng ban

10CB6

Lai Vung

01657241971

4

Nguyễn Thị Xuân Hương

Thư ký

11CB7

Tân Bình, An Hòa, SĐ

0939889643

5

Huỳnh Thị Trang Mỹ Phương

Thư ký

12CB5

An Hòa, SĐ

01289530935

6

Bà Mai Thị Thanh Hậu

Thành viên

12CB4

Tân Phú Trung, Châu Thành

0939206619

7

Bà Nguyễn Thị Thoa

Thành viên

12CB7

Khóm 3, Phường 1- TP Sa Đéc

01219551170

8

Ông Trần Văn Giang

Thành viên

11CB5

Phường 2- SĐ

0939804410

9

Ông Nguyễn Thanh Tân

Thành viên

11CB7

Phường 2, SĐ

0919188959

10

Ông Trần Văn Thương

Thành viên

11CB8

Phường 1- SĐ

0918762632

11

Ông Nguyễn Đức Trí

Thành viên

10CB4

An Hòa- SĐ

0917087277

12

Bà Lê Như Thủy

Thành viên

10CB2

An Hòa- SĐ

0919439922

13

Ông Trần Thanh Phong

Thành viên

10CB1

Tân Khánh Đông - SĐ

0975360499

 

Tổng cộng: 13

 

 

 

 

 

Ban đại diện CMHS Trường THPT Nguyễn Du năm học 2018 – 2019