TỔ HÓA HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ TRƯỞNG
 


NGUYỄN TUẤN KHÔI
Trình độ chuyên môn : ĐẠI HỌC SP HÓA HỌC
Số điện thoại : 0985780905
Địa chỉ email: tuankhoi.1971@gmail.com
 

TIỀN THÂN CỦA TỔ HÓA
(TỔ SINH – HÓA – TIN HỌC NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP)
 
 
 
TỔ HÓA HIỆN NAY

 
I/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ HÓA 
Tổ Hóa trường THPT Nguyễn Du được thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 53 ký ngày 18/07/2011do Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký mà tiền thân là tổ Sinh – Hóa – Tin học được thành lập từ tháng 08 năm 2008 cùng với sự thành lập trường.
* Tháng 08 năm 2008 giáo viên nhóm Hóa thuộc tổ Sinh – Hóa – Tin học có 09 thành viên do Cô Lê Thị Thủy là tổ trưởng . Lúc đó, tổ có 09 thành viên gồm:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Lê Thị Thủy

1957

 ĐHSP Sinh học

 Tổ trưởng

2

 Trần Phú Bình

1976

 Cao học Sinh học

 Giáo viên

3

 Phan Thị Bé Sáu

1982

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

4

 Lê Kiều Trang

1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

5

 Phan Võ Minh Tân

1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

6

 Đinh Văn Nhân

1968

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

7

 Trần Thái Hòa

1982

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

8

 Nguyễn Trung Hiếu

1980

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

9

 Đoàn Minh Thúy

1985

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

 
* Tháng 08 năm 2009 tiếp nhận thêm 04 giáo viên :
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Tuấn Khôi

1971

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

2

 Lâm Thị Tươi

1977

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

3

 Trương Văn Huyền

1984

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

4

 Trần Thị Thanh Thúy

1984

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

 
* Tháng 08 năm 2010 tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Lê Quốc Thiên

1983

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

2

 Nguyễn Phước Thành

 

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

3

 Lê Thanh Vân

1983

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

 
* Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký quyết định số 50 ngày 18/07/2011 thành lập tổ Hóa có 6 thành viên và bổ nhiệm thầy Nguyễn Tuấn Khôi làm tổ trưởng , thầy Nguyễn Trung Hiếu làm tổ phó .Tổ gồm 6 thành viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Tuấn Khôi

 Hóa

 ĐHSP Hóa học

 Tổ trưởng

2

 Nguyễn Trung Hiếu

 Hóa

 ĐHSP Hóa học

 Tổ phó

3

 Trương Văn Huyền

 Hóa

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

4

 Lâm Thị Tươi

 Hóa

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

5

 Lê Thanh Vân

 Hóa

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

6

 Đoàn Minh Thúy

 Hóa

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

 
2. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÓA :  

  • Ngay từ khi Tổ Hóa vừa mới được thành lập, các thành viên trong tổ luôn cố gắng xây dựng tổ thành tập thể có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, thống nhất, chân thành giúp đỡ nhau
  • Giáo viên môn Hóa thuộc tổ Sinh – Hóa – Tin học của những năm trước và của tổ Hóa hiện nay đã thực hiện tốt về quy chế chuyên môn, có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cặp nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ .
  • Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
  • Thông qua các hình thức bồi dưỡng chuyên môn và các tiết dự giờ, thao giảng giáo viên rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời thực hiện hình thức kiểm tra nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Đẩy mạnh các công tác hổ trợ chuyên môn như: Viết sáng kiến kinh nghiệm, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, làm ĐDDH và sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị hiện có của nhà trường .
  • Hàng năm tổ đều có giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm ĐDDH và đạt CSTĐ cấp cơ sở . 

 
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔ HÓA : 
 
  + Năm học 2008-2009 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  + Năm học 2009-2010 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 01 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  + Năm học 2010-2011 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  +  Năm học 2011-2012 :
     -  Có 03 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
     -  Có 02 học sinh đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh TNTH môn Hóa.
  +  Năm học 2012-2013 :
     -  Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
     -  Có 01 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh TNTH môn Hóa.
     -  Tỷ lệ  học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông của bộ môn Hóa: trên bình quân của tỉnh (99,5 %)
  +  Năm học 2013-2014:
     -  Có 02 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
     -  Có 01 học sinh đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh TNTH môn Hóa.
     -  Tỷ lệ  học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông của bộ môn Hóa: trên bình quân của tỉnh (96,2 %)