TỔ HÓA HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Tuấn Khôi

18/02/1971

1997

Cử nhân sư phạm hóa học

Tổ trưởng

2

Lâm Thị Tươi

06/06/1977

2002

Cử nhân sư phạm hóa học

 

3

Nguyễn Trung Hiếu

1980

2005

Cử nhân sư phạm hóa học

 

4

Đoàn Minh Thúy

6/11/1985

2009

Cử nhân sư phạm hóa học

 

5

Lê Thanh Vân

27/11/1986

2009

Cử nhân sư phạm hóa học