TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 
I – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ SỬ - ĐỊA.
         Tiền thân của tổ Sử - Địa là tổ Văn – Sử - Địa – GDCD được thành lập từ tháng 1 – 2008 song hành với bước đầu đi vào hoạt động của trường THPT Nguyễn Du. Lúc đó tổ bao gồm 8 thành viên do thầy Hà Hữu Lộc giữ chức tổ trưởng.
         Tháng 8 năm 2009 sau khi thầy Hà Hữu Lộc chuyển công tác tổ cũng đón nhận thêm các thành viên mới, tổng số các thành viên lúc này là 15 thành viên do thầy Lý Bá Bình làm tổ trưởng.

         Tháng 8 năm 2010 số thành viên là 16
        Tháng 9 năm 2011 để đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như sự lớn mạnh của nhà trường vì vậy ban lãnh đạo đã ra quyết định số 56 ngày 18/7/2011 thành lập tổ Sử - Địa vở 6 thành viên do thầy Phạm Đức Thành làm tổ trưởng.

         Từ khi thành lâp cho đến nay 2014 tổ Sử - Địa vẫn ổn định với 6 thành viên.

 TT 

HỌ TÊN THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ - CM

 THÂM NIÊN 

1

 Phạm Đức Thành

 Tổ Trưởng – Địa lý, Đảng viên

6 năm

2

 Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 GV – Địa lý, TTCĐ, Đảng viên

11 năm

3

 Lê Thị Ngọc Hiền

 GV – Địa lý

5 năm

4

 Lê Văn Khoa

 GV – Lịch sử

6 năm

5

 Nguyễn Thị Bích Trâm

 Tổ Phó – Lịch sử, Đảng viên

5 năm

6

 Nguyễn Bá Ngân

 GV – Lịch sử

5 năm

II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM.
1 – Danh hiệu thi đua.

                                        Thành tích
 
Năm học

                  CSTĐ Cấp tỉnh              Bằng khen   cấp tỉnh       CSTĐCSLĐTT
2008 – 2009   Phạm Đức Thành. Lê Văn Khoa.
2009 – 2010   Phạm Đức Thành, Lê Văn Khoa. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Bá Ngân
2010 – 2011   Phạm Đức Thành, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Bá Ngân
2011 – 2012   Phạm Đức Thành, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Bá Ngân 
2012 – 2013 Phạm Đức Thành Phạm Đức Thành, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thanh Tuyền,  Nguyễn Thị Bích Trâm. Lê Thị Ngọc Hiền,  Nguyễn Bá Ngân
2013 - 2014   Phạm Đức Thành, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Bích Trâm. Lê Thị Ngọc Hiền,  Nguyễn Bá Ngân

2 – Thành tích.
 

                           Năm học                SKKN cấp tỉnh.SKKN cấp trườngĐDDHBồi dưỡng HSG đạt giải cấp tỉnhDanh hiệu tổ
2010 – 2011Phạm Đức Thành giải CPhạm Đức Thành giải A  LDTT
2011 – 2012Bảo lưuBảo lưuLê Văn Khoa KK cấp tỉnhPhạm Đức Thành – Giải 3LDTT
2012 – 2013Phạm Đức Thành giải CPhạm Đức Thành giải A Phạm Đức Thành – Giải KKLDTT
2013 – 2014
 
Bảo lưu
Lê Văn Khoa B, Nguyễn Thị Thanh Tuyền C, Nguyễn Thị Bích Trâm C
Bảo lưu
Lê Văn Khoa A, Nguyễn Thị Thanh Tuyền A, Nguyễn Thị Bích Trâm A
 Phạm Đức Thành – Giải KK
Lê Văn Khoa Giải 3, KK
LDTT, hoàn thành SX nhiệm vụ.

 
3 – Tỉ lệ thi tốt ngiệp qua các năm.
 

                                Năm học                                                Tỉ lệ                
2010 – 201179%
2011 – 201299,8%
2012 – 201386,5%
2013 - 2014100%