TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Phạm Đức Thành

1985

2009

ĐHSP Địa lí

TT

2

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1983

2007

ĐHSP Địa lí

GV

3

Lê Thị Ngọc Hiền

1984

2010

ĐHSP Địa lí

GV

4

Lê Văn Khoa

1985

2009

ĐHSP Lịch sử

TP

5

Nguyễn Bá Ngân

1987

2010

ĐHSP Lịch sử

GV

6

Nguyễn Thị Bích Trâm

1984

2010

ĐHSP Lịch sử

GV

7

Phùng Cẩm Loan

1991

2023

ĐHSP Lịch sử

GV