TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TT

HỌ VÀ TÊN 

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

NGUYỄN TUẤN PHONG

1985

1/9/2007

ĐHSP-VẬT LÝ

TT

2

Nguyễn Thị Bích Hạnh

1985

1/9/2009

ĐHSP_ Vật Lý

GV

3

LÊ HỮU NGHĨA

1964

25/8/1985

ĐHSP- VẬT LÝ

GV

4

LÊ THỊ TRÚC LINH

1986

01/9/2010

ĐHSP-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TP

5

Nguyễn Thị Bích Trâm

1982

01/09/2005

ĐHSP Vật lý

GV

6

Trần Thị Anh Đào

1981

01/09/2004

ĐHSP Vật lý

GV

7

Lê Minh Giáp

1980

01/9/2003

ĐHSP Vật lý

GV