TỔ NGỮ VĂN - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU


TỔ TRƯỞNG


Họ và tên : DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP VĂN
Số điện thoại:0125.9730.455
Địa chỉ email:dtmnguyet.72 @gmail.com
 


TỔ PHÓ


TẬP THỂ TỔ VĂN - GDCD

 

I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ VĂN-GDCD
 
Tổ Văn-GDCD Trường THPT NGUYỄN DU được thành lập từ ngày 01/08/2008. Lúc đầu là tổ ghép Văn-Sử-Địa-GDCD, có 08 thành viên, do thầy HÀ HỮU LỘC làm tổ trưởng.
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Hà Hữu Lộc

1954

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Tổ trưởng

2

 Nguyễn Thị Thanh Hồng

1960

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

3

 Bùi Thị Thẹn

1986

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

4

 Nguyễn Thị Na

1984

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

5

 Lê Văn Khoa

1985

 ĐẠI HỌC SP SỬ

 Giáo viên

6

 Hồ Ngọc Tú

 

 ĐẠI HỌC SP ĐỊA

 Giáo viên

7

 Phạm Đức Thành

1985

 ĐẠI HỌC SP ĐỊA

 Giáo viên

 
☺Tháng 08 năm 2009 cũng là tổ ghép Văn-Sử-Địa-GDCD. Tổ có 15 thành viên do thầy LÝ BÁ BÌNH làm tổ trưởng.
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Lý Bá Bình

1950

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Tổ trưởng

2

 Dương Thị Minh Nguyệt

1972

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Tổ phó

3

 Nguyễn Thị Kim Thân

1983

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

4

 Bùi Thị Thẹn

1986

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

5

 Nguyễn Thị Na

1984

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

6

 Đào Thị Kim Thoa

1983

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

7

 Lê Thị Thu

1986

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

8

 Nguyễn Thị Thanh

1987

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

9

 Trương Thị Ánh Thảo

1976

 ĐẠI HỌC TRIẾT HỌC

 Giáo viên

10

 Phạm Đức Thành

1985

 ĐẠI HỌC SP ĐỊA LÝ

 Giáo viên

11

 Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1983

 ĐẠI HỌC SP ĐỊA LÝ

 Giáo viên

12

 Lê Ngọc Hiền

1984

 ĐẠI HỌC SP ĐỊA LÝ

 Giáo viên

13

 Lê Văn Khoa

1985

 ĐẠI HỌC SP SỬ

 Giáo viên

14

 Nguyễn Thị Bích Trâm

1986

 ĐẠI HỌC SP SỬ

 Giáo viên

15

 Nguyễn Bá Ngân

1987

 ĐẠI HỌC SP SỬ

 Giáo viên

 
☺Tháng 08 năm 2010 tổ Văn- Sử-Địa-GDCD có thêm 01thành viên mới. Tổng cộng tổ có 16 thành viên do thầy LÝ BÁ BÌNH làm tổ trưởng.
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Vũ Đức Hoành

1974

 ĐẠI HỌC SP GDCD

 Giáo viên

 
Đến tháng 01/2011 thầy LÝ BÁ BÌNH  nghỉ hưu. Cô DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng
☺ Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT NGUYỄN DU ký quyết định số 55 ngày 18/07/2011 thành lập tổ Văn-GDCD. Tổ có 10 thành viên và bổ nhiệm cô DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT làm tổ trưởng.
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Võ Minh Hoàng

1956

 THẠC SĨ

 hiệu trưởng

2

 Dương Thị Minh Nguyệt

1972

 ĐẠI HỌC SP  VĂN

 Tổ trưởng

3

 Vũ Đức Hoành

1974

 ĐẠI HỌC SP GDCD

 Tổ phó

4

 Trương Thị Ánh Thảo

1976

 ĐẠI HỌC TRIẾT HỌC

 Giáo viên

5

 Nguyễn Thị Kim Thân

1983

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

6

 Bùi Thị Thẹn

1986

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

7

 Đào Thị Kim Thoa

1983

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

8

 Lê Thị Thu

1986

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

9

 Nguyễn Thị Thanh

1987

 ĐẠI HỌC SP VĂN

 Giáo viên

10

 Hoàng Thị Dung

1988

 ĐẠI HỌC SP  VĂN

 Giáo viên

 
☺ Tháng 08 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014, Tổ Văn – GDCD có 08 thành viên và cô DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT làm tổ trưởng.
 
 

STT

Họ và tên GV

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Địa chỉ gmail
Số ĐT

Nam

Nữ

1

 Dương Thị Minh Nguyệt

 

 1972 

Đ H

 Tổ trưởng

 Dtmnguyet.72@gmail.com
 01259730455

2

 Vũ Đức Hoành

 1974 

 

Đ H

 Tổ phó

 dv.qcvuhoanh@gmail.com
 0918572516

3

 Trương Thị Ánh Thảo

 

 1976 

Đ H

 Giáo viên

 Caokhiem2003@gmail.com         0917962642

4

 Nguyễn Thị Kim Thân

 

 1983 

Đ H

 Giáo viên

 utthannd@gmail.com
 0907145048

5

 Bùi Thị Thẹn

 

 1986 

Đ H

 Giáo viên

 then86nd@gmail.com
 0932088107

6

 Đào Thị Kim Thoa

 

 1983 

Đ H

 Giáo viên

 Daothoa5@gmail.com
 0932909391

7

 Lê Thị Thu

 

 1986 

Đ H

 Giáo viên

 cocathanh@gmail.com
 0947116965

8

 Nguyễn Thị Thanh

 

 1987 

Đ H

 Giáo viên

 Lethu148603@gmail.com
 0939499732

 
   II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VĂN-GDCD:
-   Từ khi mới thành lập, các thành viên trong tổ đều có tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng bộ môn.
-    Ngoài việc nghiên cứu soạn giảng có hiệu quả, các giáo viên còn thực hiện được nhiều đề tài ngoại khóa và các sáng kiến kinh nghiệm cũng như làm ĐDDH để hỗ trợ cho công tác giảng dạy.
-    Các kết quả đạt được:
  +  Năm học 2008-2009 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 04 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
  +Năm học 2009-2010 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 06 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 01 giáo viên đạt giải khuyến khích trong cuộc thi làm ĐDDH vòng tỉnh.
  + Năm học 2010-2011 tổ đạt được danh hiệu tổ lao động tiên tiến. Có 06 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 01 giáo viên đạt giải khuyến khích trong cuộc thi làm ĐDDH vòng tỉnh. Có 01 học sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác thơ, truyện vòng tỉnh.
     Tỷ lệ  học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông của bộ môn Văn trên 70%
  +  Năm học 2011-2012 :
     Tháng 10/2011 có 01 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh.
     Tháng 11/2011 hoàn thành cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn vòng trường với 06 giải thưởng (1 giải nhì, 2 giải ba và ba giải khuyến khích).
  +  Năm học 2012-2013 tổ có 03 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
      Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của bộ môn Văn  là 92,57% (187/202 HS)
  +  Năm học 2013-2014 tổ có 03 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 giáo viên đạt giải khuyến khích trong cuộc thi làm ĐDDH vòng tỉnh.
      Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của bộ môn Văn  là 87,6% (204/233 HS)