TỔ NGỮ VĂN - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Dương Thị Minh Nguyệt

1972

1997

Đại học

Tổ trưởng

2

Trịnh Thị Xuân

1984

2009

Đại học

Tổ phó

3

Trương Thị Ánh Thảo

1976

2000

Đại học

GV

4

Tiêu Thúy Diễm

1985

2008

Đại học

GV

5

Đào Thị Kim Thoa

1983

2010

Đại học

CT HLHTN VN

6

Lê Thị Thu

1986

2010

Đại học

Tổ trưởng tổ CĐ

7

Nguyễn Thị Kim Thân

1983

2006

Cao học

GV

8

Bùi Thị Thẹn

1986

2009

Đại học

GV

9

Nguyễn Thị Thanh

1987

2010

Đại học

GV

10

Nguyễn Thị Thuỷ

1990

2014

Đại học

GV