TỔ SINH HỌC - TIN HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU


 

TỔ TRƯỞNG
 
 
PHAN VÕ MINH TÂN
Trình độ chuyên môn : ĐẠI HỌC SP SINH HỌC
Số điện thoại : 01684965532
Địa chỉ email: phanvominhtan@gmail.com

TỔ PHÓ
 
 
TRẦN THÁI HÒA
Trình độ chuyên môn : ĐẠI HỌC SP TIN HỌC
Số điện thoại : 01657920274
Địa chỉ email: thaihoanguyendu@gmail.com

 
I. Quá trình thành lập tổ Sinh – Tin học:
    - Tiền thân của tổ Sinh – Tin học là tổ Sinh – Hóa – Tin học được thành lập vào đầu năm học 2008 – 2009. Lúc đó, tổ có 09 thành viên, tổ trưởng là cô Lê Thị Thủy. Các thành viên trong tổ gồm:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Lê Thị Thủy

 1957

 ĐHSP Sinh học

 Tổ trưởng

2

 Trần Phú Bình

 1976

 Cao học Sinh học

 Giáo viên

3

 Phan Thị Bé Sáu

 1982

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

4

 Lê Kiều Trang

 1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

5

 Phan Võ Minh Tân

 1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

6

 Đinh Văn Nhân

 1968

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

7

 Trần Thái Hòa

 1982

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

8

 Nguyễn Trung Hiếu

 1980

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

9

 Đoàn Minh Thúy

 1985

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

 

 (TỔ SINH – HÓA – TIN HỌC)

    - Đến tháng 08 năm 2009, tổ tiếp nhận thêm 04 giáo viên :

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Tuấn Khôi

 1971

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

2

 Lâm Thị Tươi

1977

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

3

 Trương Văn Huyền

1984

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

4

 Trần Thị Thanh Thúy

1984

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên


    - Tháng 08 năm 2010, tổ tiếp nhận thêm 03 giáo viên:

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Lê Quốc Thiên

1983

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

2

 Nguyễn Phước Thành

1976

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

3

 Lê Thanh Vân

1983

 ĐHSP Hóa học

 Giáo viên

 
    - Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn tổ Sinh – Hóa – Tin học đã  được tách ra thành 2 tổ riêng là tổ Hóa và tổ Sinh – Tin học. Lúc này, tổ Sinh – Tin học có 9 thành viên, tổ trưởng là cô Lê Thị Thủy, tổ phó là thầy Trần Thái Hòa. Tổ gồm 9 thành viên:

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Lê Thị Thủy

1957

 ĐHSP Sinh học

 Tổ trưởng

2

 Trần Phú Bình

1976

 Cao học Sinh học

 Giáo viên

3

 Phan Thị Bé Sáu

1982

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

4

 Lê Kiều Trang

1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

5

 Phan Võ Minh Tân

1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

6

 Trần Thái Hòa

1982

 ĐHSP Tin học

 Tổ phó

7

 Trần Thị Thanh Thúy

1984

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

8

 Nguyễn Lê Quốc Thiên

1983

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

9

 Nguyễn Phước Thành

1976

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên


 
    - Tháng 9 năm 2012, cô Lê Thị Thủy nghỉ hưu. Tổ trưởng lúc này là cô Phan Thị Bé Sáu.
    - Đến tháng 8 năm 2013, thầy Phan Võ Minh Tân được bổ nhiệm là tổ trưởng tổ Sinh – Tin học, đồng thời tổ đã nhận thêm 1 thành viên mới là  thầy Nguyễn Thanh Tâm  giáo viên môn Sinh học.
    - Kể từ đó đến nay, tổ Sinh – Tin học có 9 thành viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Phan Võ Minh Tân

1986

 ĐHSP Sinh học

 Tổ trưởng

2

 Trần Phú Bình

1976

 Cao học Sinh học

 Giáo viên

3

 Phan Thị Bé Sáu

1982

 ĐHSP Sinh học

 P. Hiệu trưởng

4

 Lê Kiều Trang

1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

5

 Nguyễn Thanh Tâm

1986

 ĐHSP Sinh học

 Giáo viên

6

 Trần Thái Hòa

1982

 ĐHSP Tin học

 Tổ phó

7

 Trần Thị Thanh Thúy

1984

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

8

 Nguyễn Lê Quốc Thiên

1983

 ĐHSP Tin học

 BT Đoàn trường

9

 Nguyễn Phước Thành

1976

 ĐHSP Tin học

 Giáo viên

 

 

 
 
II. Thành tích của tổ: 
    Mặc dù tổ được thành lập không bao lâu nhưng với sự tâm quyết và nỗ lực của từng giáo viên, tổ đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận sau: 
    - Tổ có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
    - Có 1 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải nhất, 2 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải ba, 3 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
    - Có 1 học sinh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn Sinh học cấp tỉnh.
    - Có 1 GV hướng dẫn học sinh tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.
    - Có 2 học sinh đạt giải khuyến khích hội thi Tin học trẻ cấp thành phố Sa Đéc.