TỔ SINH HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Phan Thị Bé Sáu

1982

2004

Đại học

Phó Hiệu trưởng

2

Phan Võ Minh Tân

1986

2008

Đại học

Tổ trưởng CM

3

Trần Phú Bình

1976

1998

Thạc sĩ

Giáo viên

4

Nguyễn Thanh Tâm

1986

2009

Đại học

Chủ tịch

Công đoàn cơ sở

5

Lê Kiểu Trang

1986

2008

Đại học

Giáo viên

6

Võ Thị Mỹ Ngôn

1990

2021

Đại học

Giáo viên