TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ TRƯỞNG 
 
TRỊNH ĐỨC TÂN 
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP THỂ DỤC  
Số điện thoại: 0939270746 
Địa chỉ email: tdtansadec2010@gmail.com
 
TỔ PHÓ
 
 LÊ QUỐC BỬU 
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP THỂ DỤC 
Số điện thoại: 01264231666 
Địa chỉ email: lequocbuu11@gmail.com
                                                                                   
 

 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ
vTổ Anh văn – Thể dục Trường THPT Nguyễn Du chính thức được thành lập từ ngày 08/8/2008 theo quyết định số 05/QĐ – THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký ngày 08/8/2008 .
Danh sách giáo viên trong tổ Anh văn – Thể dục
( Năm học 2008 – 2009 )

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Hồ Xuân Quang

1971

 ĐHSP Tiếng Anh

 Tổ trưởng

2

 Kam Kim Hương

1958

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

3

 Nguyển Nhã Phương

1982

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

4

 Trần Thanh Thúy

1979

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

5

 Trương Duy Tân

1982

 ĐHSP Thể Dục

 Giáo viên

6

 Huỳnh Thị Thu Thúy

1981

 ĐHSP Thể Dục

 Giáo viên

7

 Nguyễn Thị Thảo Trang

1984

 ĐHSP Thể Dục

 Giáo viên

vTháng 08 năm 2009 ( Năm học 2009 – 2010 ) tổ tiếp nhận thêm 04 giáo viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Phạm Kim Liên

1963

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

2

 Chiêm Thị Chức

1981

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

3

 Lê Văn Cường

 

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

4

 Lê Quốc Bửu

1980

 ĐHSP Thể dục

 Giáo viên

 
vTháng 08 năm 2010 ( Năm học 2010 – 2011 ) tổ tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Lê Thị Xuân Đào

1974

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

2

 Lê Thị Bích Tuyền

1976

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

3

 Trịnh Đức Tân

1978

 ĐHSP Thể dục

 Giáo viên

vNăm học 2011 – 2012 : Do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn, BGH quyết định tách tổ Anh văn – Thể dục ra làm 2 tổ riêng biệt .
- Tổ Thể Dục – Quốc Phòng  Trường THPT NGUYỄN DU được chính thức thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 48 / QĐ-THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT ký ngày 18/07/2011
 

 
 
 
 
 Các thành viên trong Tổ Thể Dục – Quốc Phòng  
(Ảnh chụp ngày 27 tháng 09 năm 2011)

Tổ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG  hiện nay có 05  thành viên và bổ nhiệm thầy TRỊNH ĐỨC TÂN làm tổ trưởng và thầy  LÊ QUỐC BƯU làm tổ phó  .
Năm thành viên gồm:
 

TT

TÊN GIÁO VIÊN

Thâm Niên

Chức Vụ

ĐT – Địa chỉ email

1

 Trịnh Đức Tân

13 năm

 Tổ trưởng

 0939270746
 tdtansadec2010@gmail.com

2

 Lê Quốc Bửu

12năm

 Tổ phó

 01264231666 lequocbuu11@gmail.com

3

 Trương Duy Tân

9 năm

 Giáo viên

 01214975889

4

 Huỳnh  Thị Thu Thúy

6 năm

 Giáo viên

 01673242409

5

 Nguyễn Thị Thảo Trang

7 năm

 Giáo viên

 0932909129

 
II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG  
 
          - Tổ Thể Dục – Quốc Phòng  vừa mới được thành lập, các thành viên trong tổ cố gắng xây  dựng tổ thành một tập thể có lập trường tư tưởng vững vàng , chân thành giúp đỡ nhau, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đạt được với kết quả xứng đáng
          - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Hiện nay Tổ đã có 5/3 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
- Áp dụng  đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như  dạy GAĐT ở môn GDQP
           - Thông qua các hình thức bồi dưỡng chuyên môn và các tiết dự giờ , thao giảng giáo viên rút ra những kinh nghiệm cho bản thân,đồng nghiệp đồng thời thực hiện hình thức kiểm tra nội bộ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
          - Đẩy mạnh các công tác hổ trợ chuyên môn như: tổ chức HKPĐ vòng trường, bồi dưỡng huấn luyện học sinh thi Hội Khỏe Phù Đổng cấp Thị Xã và cấp Tỉnh, Hội thao Quốc Phòng cũng như các công tác phong trào, viết sáng kiến kinh nghiệm,làm ĐDDH và sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị, ĐDDH hiện có của nhà trường.