TỔ TIẾNG ANH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ TRƯỞNG

 

NGUYỄN HỒ XUÂN QUANG 
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP TIẾNG ANH
Số điện thoại: 0939991138
Địa chỉ email: thayquang0902.com@gmail.com
 
 

 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ TIẾNG ANH 
- Tổ Anh văn – Thể dục Trường THPT Nguyễn Du chính thức được thành lập từ ngày 08/8/2008 theo quyết định số 05/QĐ – THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du ký ngày 08/8/2008 .
Danh sách giáo viên trong tổ Anh văn – Thể dục
( Năm học 2008 – 2009 )

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Hồ Xuân Quang

1971

 ĐHSP Tiếng Anh

 Tổ trưởng

2

 Kam Kim Hương

1958

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

3

 Nguyển Nhã Phương

1982

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

4

 Trần Thanh Thúy

1979

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

5

 Trương Duy Tân

1982

 ĐHSP Thể Dục

 Giáo viên

6

 Trần thị Thu Thúy

1981

 ĐHSP Thể Dục

 Giáo viên

7

 Nguyễn Thị Thảo Trang

1984

 ĐHSP Thể Dục

 Giáo viên

 
- Tháng 08 năm 2009 ( Năm học 2009 – 2010 ) tổ tiếp nhận thêm 04 giáo viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Phạm Kim Liên

1963

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

2

 Chiêm Thị Chức

1981

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

3

 Lê Văn Cường

 

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

4

 Lê Quốc Bửu

1980

 ĐHSP Thể dục

 Giáo viên

 
- Tháng 08 năm 2010 ( Năm học 2010 – 2011 ) tổ tiếp nhận thêm 03 giáo viên:
 

STT

TÊN GIÁO VIÊN

NĂM SINH

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

 Lê Thị Xuân Đào

1974

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

2

 Lê Thị Bích Tuyền

1976

 ĐHSP Tiếng Anh

 Giáo viên

3

 Trịnh Đức Tân

1978

 ĐHSP Thể dục

 Giáo viên

 
- Năm học 2011 – 2012 : Do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn, BGH quyết định tách tổ Anh văn – Thể dục ra làm 2 tổ riêng biệt .
_Tổ Tiếng Anh Trường THPT NGUYỄN DU được chính thức thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 48/QĐ-THPT.ND do Hiệu trưởng trường THPT ký ngày 18/07/2011

 
 
 
Các thành viên trong tổ Tiếng Anh 
(Ảnh chụp ngày 27 tháng 09 năm 2011)

Tổ TIẾNG ANH  hiện nay có 09  thành viên và bổ nhiệm thầy NGUYỄN HỒ XUÂN QUANG  làm tổ trưởng . 09  thành viên gồm:

  TT

TÊN GIÁO VIÊN

Thâm niên

Chức vụ

ĐT – Địa chỉ email

1

 Nguyễn Hồ Xuân Quang

19 năm

 Tổ trưởng

 0939991138
 thayquang0902.com@gmail.com

2

 Lê Thị Bich Tuyền

12 năm

 Giáo viên

 0926606403
 lethibichtuyen12277@gmail.com

3

 Lê Thị Xuân Đào

18 năm

 Giáo viên

 093936690
 thixuandaole@yahoo.com.vn

4

 Nguyễn Nhã Phương

7 năm

 Giáo viên

 01686241891
 ngnhphuong82@gmail.com

5

 Trân Thanh Thúy

10 năm

 Giáo viên

 01257130300
 tranthanhthuy553@gmail,com

6

 Chiêm Thị Chức

6 năm

 Giáo viên

 01685543342
 hongquan7788.yahoo.com.vn

7

 Kam Kim Hương

 

 Giáo viên

 0983671999
 kamkimhuongsd58@gmail.com

II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TIẾNG ANH 
 
   _Ngay từ khi Tổ Tiếng Anh vưa mới được thành lập , các thành viên trong tổ luôn cố gắng xây  dựng tổ thành tập thể có lập trường tư tưởng vững vàng , đoàn kết, thống nhất, chân thành giúp đỡ nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh.
   _Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
   _Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
   _Thường xuyên tham gia dạy GAĐT
   _Thông qua các hình thức bồi dưỡng chuyên môn và các tiết dự giờ , thao giảng giáo viên rút ra những kinh nghiệm cho bản thân đồng thời thực hiện hình thức kiểm tra nội bộ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
   _Đẩy mạnh các công tác hổ trợ chuyên môn như:Viết sáng kiến kinh nghiệm, phụ đạo  học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, làm ĐDDH và sử dụng một cách có hiệu quả các thiết bị hiện có của nhà trường.
  
          Những thành tich tổ đã đat được từ khi tổ được thanh lập tới nay :
   1/.Hàng năm tổ đều có tham gia viết ít nhất 2 sáng kiến kinh nghiệm và làm 2  ĐDDH cấp trường
   2/.Hơn 30% giáo viên trong tổ đạt CSTĐ cấp cơ sở . 
   3/.Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết GAĐT/ 1 HK  
   3/.Năm học 2009 – 2010 có 1 ĐDDH đạt giải 3 trong hội thi làm đồ dùng dạy học cấp tỉnh .
  4/.Năm học 2011 – 2012 có 2 học sinh đạt giải thi Học sinh giỏi vòng tỉnh . ( Một giải ba , một giải khuyến khích ) .
5/.Hàng năm tỉ lệ học sinh lớp 12 thi TN trên 5 đạt trên 80 %