TỔ TIN HỌC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Trần Thái Hòa

1982

2004

Đại học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Lê Quốc Thiên

1983

2007

Đại học

 

3

Trần Thị Thanh Thuý

1984

2007

Đại học

 

4

Trần Thị Cẩm Quyên

1987

2010

Đại học

 

5

Nguyễn Phước Thành

1976

1999

Đại học