TỔ TOÁN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ TRƯỞNG

 

HUỲNH VĂN THƯỚC
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SP TOÁN
Số điện thoại:0918750265
Địa chỉ email:thuoctoan@gmail.com

 
TỔ TOÁN-LÝ MỚI THÀNH LẬP

 

(Ảnh chụp ngày 04 tháng 09 năm 2011)

 
TỔ TOÁN HIỆN NAY

 

(Ảnh chụp ngày 28 tháng 09 năm 2011)

 
I/QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỔ TOÁN
Tổ TOÁN Trường THPT NGUYỄN DU được thành lập từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 53 ký ngày 18/07/2011do Hiệu trưởng trường THPT NGUYỄN DU ký mà tiền thân là nhóm bộ môn toán của tổ TOÁN-LÝ được thành lập từ tháng 08 năm 2008 cùng với sự thành lập trường.
☺Tháng 08 năm 2008 nhóm toán thuộc tổ TOÁN-LÝ có 07 thành viên do thầy NGUYỄN NGỌC HƯNG là tổ trưởng tổ TOÁN-LÝ kiêm nhóm trưởng.07 thành viên gồm:

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ

1

Nguyễn Ngọc Hưng

1951

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Tổ trưởng

2

Huỳnh Văn Thước

1969

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

3

Huỳnh Bá Long

1968

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

4

Nguyễn Thành Tín

1964

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

5

Trần Phước Dũng

1986

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

6

Phan Văn Công

1979

CAO HỌC TOÁN

Giáo viên

7

Nguyễn Thị Thu Thảo

1984

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

 
☺Tháng 08 năm 2009 tiếp nhận thêm 02 giáo viên:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ

1

Bùi Thanh Trực

1971

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

2

Tô Thị Thu trang

1979

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

 
☺ Tháng 08 năm 2011 do quy mô phát triển và yêu cầu chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT NGUYỄN DU ký quyết định số 53 ngày 18/07/2011 thành lập tổ TOÁN có 12 thành viên và bổ nhiệm thầy HUỲNH VĂN THƯỚC làm tổ trưởng.12 thành viên gồm:
 

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1

Lâm Văn Vững

1959ĐẠI HỌC SP TOÁN

Phó hiệu trưởng

2

Huỳnh Văn Thước

1969ĐẠI HỌC SP TOÁN

Tổ trưởng

3

Huỳnh Bá Long

1968ĐẠI HỌC SP TOÁN

Tổ phó

4

Nguyễn Ngọc Hưng

1951ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

5

Nguyễn Thành Tín

1964ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

6

Trần Phước Dũng

1986ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

7

Phan Văn Công

1979

 THẠC SỸ TOÁN

Giáo viên

8

Bùi Thanh Trực

1971ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Thu Thảo

1984ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

10

Tô Thị Thu trang

1979ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

11

Lê Thị Diễm Thúy

1977ĐẠI HỌC SP TOÁN

GV-CBTB

12

Hồ Trần Hồng Hải

1962ĐẠI HỌC SP TOÁN

GV-CBPC

 
☺Tháng 09 năm 2011 thầy NGUYỄN NGỌC HƯNG nghỉ hưu.
☺Hiện nay (năm học 2014-2015)  tổ TOÁN có 11 thành viên

STTTÊN GIÁO VIÊNNĂM SINHCHUYÊN MÔNCHỨC VỤ
1

Lâm Văn Vững

1959

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Hiệu trưởng

2

Trần Hồng Vân

1980

THẠC SỸ TOÁN

Phó hiệu trưởng

3

Huỳnh Văn Thước

1969

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Tổ trưởng

4

Huỳnh Bá Long

1968

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Tổ phó

5

Nguyễn Thành Tín

1964

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

6

Trần Phước Dũng

1986

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

7

Phan Văn Công

1979

THẠC SỸ TOÁN

Giáo viên

8

Bùi Thanh Trực

1971

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

9

Nguyễn Thị Thu Thảo

1984

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

10

Tô Thị Thu trang

1979

ĐẠI HỌC SP TOÁN

Giáo viên

11

Hồ Trần Hồng Hải

1962

ĐẠI HỌC SP TOÁN

GV-CBPC

 

II/QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TOÁN
Tuy còn non trẻ nhưng tập thể tổ luôn đoàn kết gắng bó quyết tâm xây dựng tổ vững mạnh đáp ứng yêu cầu giáo dục bộ môn toán cho học sinh của trường đủ sức không chỉ trong kỳ thi TNTHPT mà cả trong kỳ thi ĐH. Để làm được điều đó tập thể tổ luôn:
☺Tích cực đổi mới phương pháp trong giảng dạy; luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao chuyên môn; trao đổi những kinh nghiệm với đồng nghiệp. Qua 6 năm tổ có được 14 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường 03 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Thường xuyên ứng dụng CNTT vào dạy học có nhiều giáo án điện tử có chất lượng. luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trường giao.

☺Tăng cường sử dụng đồ dùng sẵn có và tự làm. Qua 6 năm tổ có được hơn 10 đồ dùng dạy học tự làm đạt giải cấp trường và đạt được 01 giải ba; 04 giải KK trong hội thi đồ dùng cấp tỉnh.