TỔ TOÁN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

    

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Huỳnh Văn Thước

1969

1991

Đại Học

Tổ trưởng

2

Huỳnh Bá Long

1968

1990

Đại Học

Tổ phó

3

Bùi Thanh Trực

1971

1993

Đại học

Giáo viên

4

Tô Thị Thu Trang

1979

2001

Đại Học

Giáo viên

5

Dương Quang Minh

1981

2003

Đại Học

Giáo viên

6

Ngô Thị Cẩm Anh

1981

2003

Đại học

Giáo viên

7

Phan Xuân Trường

1982

2004

Đại Học

Giáo viên

8

Nguyễn Thị Thu Thảo

1984

2007

Thạc sĩ

Giáo viên

9

Trần Phước Dũng

1986

2007

Đại Học

Giáo viên