QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

************

         Chi bộ trường THPT Nguyễn Du được thành lập theo quyết định số 1554-QĐ/TU ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ban Thường Vụ Thị uỷ Sa Đéc, với 04 đảng viên, đồng chí Võ Minh Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ lâm thời. Để tăng cường công tác lãnh đạo Chi bộ, ngày 25 tháng 02 năm 2009, Ban Thường Vụ Thị uỷ Sa Đéc ban hành quyết định số 1835-QĐ/TU về việc chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Thuý Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.
         Căn cứ điều 11 chương II Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X); Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ban Thường vụ Thị uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thị uỷ, Chi bộ trường THPT Nguyễn Du quyết định triệu tập Đại hội đảng viên Chi bộ trường THPT Nguyễn Du lần thứ nhất, nhiệm lỳ 2010 – 2015 vào ngày 11/ 6 /2010, với tổng số đảng viên dự Đại hội được triệu tập là 15 đồng chí.
         Đại hội đã tiến hành bầu cử cấp ủy khóa đầu tiên với 03 đồng chí. Xét kết quả bầu cử tại Đại hội, Ban Thường Vụ Thị uỷ Sa Đéc đã ban hành quyết định số 2635-QĐ/TU ngày 05 tháng 7 năm 2010 vế việc chuẩn y Chi uỷ cơ sở trường THPT Nguyễn Du nhiệm kỳ 2010-2015 với 03 đồng chí:
            + Đồng chí Võ Minh Hoàng, Bí thư.
            + Đồng chí Nguyễn Thuý Hà, Phó Bí thư.
            + Đồng chí Lâm Văn Vững, Chi uỷ viên.
         Đến năm 2011, số đảng viên là 18 đồng chí.
 
         Do chuyển đổi công tác nên nhân sự Chi ủy có sự thay đổi, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quyết định số        -QĐ/TU ngày   tháng    năm 2013 về việc chuẩn y Chi ủy với 03 đồng chí:

  • Đồng chí Lâm văn Vững                  - Bí thư
  • Đồng chí Lê Hữu Nghĩa                   - Bí thư
  • Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Chi ủy viên 

          Đến tháng 10/2014, tổng số đảng viên là 23 đồng chí. Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ luôn được công nhận danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “ Trong sạch vững mạnh”
                                                                              

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

 STTHọ và tênNgày tháng năm sinhNgày vào đảng
Dự bịChính thức
01 Lâm Văn Vững 25/05/1959 17/06/1989 17/06/1990
02 Lê Hữu Nghĩa 08/06/1964 09/08/1996 09/08/1997
03 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/08/1983 29/04/2009 290/4/2010
04 Nguyễn Ngọc Em 14/03/1962 10/11/2003 10/11/2004
05 Nguyễn Nhã Phương 26/09/1982 10/11/2006 10/11/2007
06 Phan Võ Minh Tân 05/03/1986 10/06/2007 10/06/2008
07 Đoàn Minh Thúy06/11/198507/06/200707/06/2008
08 Huỳnh Văn Thước09/04/196505/04/200805/04/2009
09 Vũ Đức Hoành13/04/197414/01/200414/01/2005
10 Lê Quốc Bữu10/01/198014/03/200814/03/2009
11 Lê Thị Diễm Thúy10/10/199709/6/200409/06/2005
12 Trịnh Đức Tân13/01/197808/01/200708/01/2008
13 Lê Thị Bích Tuyền12/02/197610/11/200610/11/2007
14 Phạm Đức Thành04/02/198503/03/201103/03/2012
15 Lê Kiều Trang 13/6/1986 03/03/201103/03/2012
16 Bùi Thị Thẹn04/03/1986 19/01/201219/01/2013
17 Huỳnh Ngọc Anh Khanh27/05/197410/09/200810/09/2009
18 Lê Minh Giáp 25/05/1980 04/04/201304/04/2014
19 Trương Duy Tân 14/04/1982 17/04/201317/04/2014
20 Tô Thị Thu Trang 21/07/1979 20/10/2013 
21 Nguyễn Phước Thanh 20/06/1996 28/08/2014 
22 Nguyễn Thị Bích Trâm    1988 11/09/2014 
  23 Trần Phước Dũng19/10/1986 25/10/2014 


 Đại hội Chi bộ lần thứ I


Thông qua chương trình Đại hội

Tiến hành bầu cử Chi ủy

Chi ủy ra mắt và hứa hẹn

Các đại biểu dự Đại hội lần thứ I