Hotline
02773762305
c3nguyendu.dongthap@moet.edu.vn
(SĐT tiếp nhận tin nhắn của Giám đốc sở)
 •  NGUYỄN BÁ NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn trường, Ủy viên BCH CĐCS
  • Giới thiệu sơ bộ:


    Năm tuyển dụng: 2009
    
   Chuyên môn: ĐHSP Lịch sử
    
   Chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN THANH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dụng: 2009
    
   Chuyên môn: ĐHSP Sinh – KTNN 
    
   Chính trị: Sơ cấp

 • NGUYỄN THỊ THU THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Giới thiệu sơ bộ:


   Năm tuyển dụng: 2007
    
   Chuyên môn: ĐHSP Toán
    
   Chính trị: Sơ cấp

 • TRƯƠNG DUY TÂN  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐCS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dụng: 2003
    
   Chuyên môn: ĐHSP GD Thể chất
    
   Chính trị: Sơ cấp – Đảng viên

 • LÊ KIỀU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐCS – CN UBKT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dụng: 2008
    
   Chuyên môn: ĐHSP Sinh học
    
   Chính trị: Sơ cấp – Đảng viên

Thống kê
Hôm nay : 57
Hôm qua : 493
Tháng 10 : 1.897
Tháng trước : 30.746
Năm 2022 : 173.526
Năm trước : 42.904
Tổng số : 340.232