TỔ VĂN PHÒNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Huế Hương

1990

2013

Đại học kế toán

Kế toán - TT

2

Lê Thị Diễm Thúy

1977

2009

- Đại học SP Toán

- Trung cấp thư viện, thiết bị

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

3

Trần Thị Ngọc Bích

1987

2009

Đại học khoa học thư viện

Nhân viên thư viện

4

Bùi Ngọc Bích

1982

2017

Trung cấp văn thư lưu trữ

Nhân viên văn thư

5

Đặng Thùy Phương

1986

2008

Trung cấp y sĩ

Nhân viên y tế

6

Huỳnh Ngọc Anh Khanh

1974

2009

 

Nhân viên bảo vệ

7

Huỳnh Ngọc Diệp

1976

2018

 

Nhân viên bảo vệ

8

Phạm Thị Hiền

1984

2015

 

Nhân viên phục vụ